Uddannelses- og Erhvervsvejledning

 Uddannelses- og erhvervsvejledningen foregår i et tæt samarbejde mellem UU-Århus / Samsø og skolen. UU-vejleder Arne Sørensen og skolens egen vejleder Chawke Zeid samarbejder om den samlede vejledning for klasserne 6 – 9 klasse, med en forud aftalt arbejdsfordeling. Dette har den store fordel, at muligheden for misforståelser i vejledningen af både elever og forældre mindskes, da den arabisk-talende vejleder deltager i samtalerne, så ofte det kan lade sig gøre.

Skolen følger vejledningsloven og folkeskoleloven i forhold til vejledningsaktiviteter og UEA undervisning. Sidstnævnte ligger som en speciel arbejdsopgave for den arabiske vejleder, hvilket giver en vis sikkerhed for, at indsatsen bliver meget ens på de forskellige klassetrin.

Skolen har valgt at gøre både brobygning på 9. klassetrin og erhvervspraktik på 8. og 9. klassetrin obligatorisk, for ad den vej at give eleverne en større mulighed for afklaring i forhold til det endelige uddannelsesvalg. Dette har vist sig at være en fornuftig disponering, da flere opleves, at være mere sikker i deres valg efter 9. klasse.

Begge vejledere deltager i forældremøder, hvilket igen er en god ting, da der ad den vej kan foregå vejledning på både dansk og arabisk, hvilket igen er med til at sikre, en større forståelse for både det danske uddannelsessystem og de forskellige vejledningsaktiviteter, der foregår på klassetrinene.

Endvidere samarbejdes der, med de lokale vejledningscentre placeret i Århus Vest Vejledningscenteret for Uddannelse og Arbejde og Shaqo Junior. Igen et frugtbart arbejde, der giver mulighed for at trække på samme hammel overfor enkeltelever, så vi sikrer, at de får den samme melding om uddannelsesvalg.

Samarbejdet med Vejledningscenteret udmønter sig også i fælles informationsaftener om Ungdomsuddannelserne og brug af Vejledningcentrets rollemodelkorps i forbindelse med ung til ung vejledning. Disse besøger årligt 8. og 9. klasse.

Som i grundskolen tilbydes elever på 9. klasse en mentor, finansieret via en byrådsbevilling.

En speciel Århus Vest ordning, der gælder elever med adresse i Gjellerup bebyggelsen.

 

 

Arne Sørensen

UU-vejleder

51575994.