Samarbejdet mellem skole og UU

Årsplan for skolens arbejde med uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure for valg af ungdomsuddannelser

 

 

7. klasse

8. klasse

9. klasse

August

 

Uge 35-40: Erhvervsintroducerende dag – E-dag. Klassen er på én dags besøg på en erhvervsuddannelse sammen med klasselæreren.

Årgangskonference indkaldt af skolen for at få overblik over hvilke elever, der har særlige behov ift. afgangsprøve og individuel vejledning. Deltagelse: UU, FU og skolen

September

 

Kollektiv vejledning 2 (UU)

Kollektiv vejledning 6 (UU)

Oktober

 

Uge 43-44: Forældremøde vedr. uddannelsesveje, uddannelsesparathed mm. (UU)

Kollektiv vejledning 7 (UU)

 

Uge 43 og 44: Brobygning for IUP elever

November

 

Kollektiv vejledning 3 (UU)

 

Uge 46: Åbent hus på ungdomsuddannelserne.                                                                                                  

17. november Skills skolekonkurrence

 

December

Årgangskonference indkaldt af skolen for at få overblik over hvilke elever, der har særlige undervisnings- og støttebehov. Deltagelse: FU og skolen

Senest 1. december – Skolen overfører karakterer, personlige- og sociale forudsætninger på www.optagelse.dk.

 

Uddannelsesparathedsvurderingsproces fra 1. december frem til 15. januar.

Senest 1. december – Skolen overfører karakterer, personlige- og sociale forudsætninger på www.optagelse.dk.

 

Uddannelsesparathedsvurderingsproces fra 1. december frem til 15. januar.

Januar

 

Senest 15. januar – Elever og forældre skal have besked om parathedsvurderingen. (UU)

 

Årgangskonference indkaldt af skolen med det formål at tilrettelægge en særlig vejlednings- og skoleindsats for de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Deltagelse FU, UU og skolen.

 

27. januar - DM i Skills finale Aalborg

Senest 15. januar – Elever og forældre skal have besked om parathedsvurderingen. Vurdering kan ikke ændres efter denne dato. (UU)

 

 

Kollektiv vejledning 8 (UU)

 

Samtaler med forældre til evt. nye IUP elever.

Februar

 

Samtaler med forældre til IUP elever.

 

Uge 8 – 17 introkurser i 2 + 2 dage.

 

1. februar - Sidste frit for at eleverne kan blive vurderet til en anden ungdomsuddannelse.

Marts

 

Kollektiv vejledning 4 (UU)

1. marts – Deadline for eleverne til at afsende deres ansøgninger fra www.optagelse.dk.

April

 

 

Overgangsmøde mellem skole, UU og FU om overgangen mellem skole og ”det næste. ” For de unge, vi tænker har behov for særlig støtte. UU indkalder.

 

Maj

Kollektiv vejledning 1 (UU)

Kollektiv vejledning 5 (UU)

 

Juni

 

 

 

 

 

Forudsætningerne for at være uddannelsesparat i 8. klasse*

Fagligt skal eleverne have mindst 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskaraktererne. Skolen foretager en helhedsvurdering af de personlige og sociale forudsætninger.

 

De personlige forudsætninger

Ved vurderingen af de personlige forudsætninger foretages en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder:

1) Motivation for uddannelse og lyst til læring.

2) Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.

3) Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.

4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.

5) Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

 

De sociale forudsætninger

Ved vurderingen af elevernes sociale forudsætninger skal der foretages en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder:

1) Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.

2) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.

3) Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

 

* For elever i 9. klasser som har EUD som uddannelsesønske er de faglige forudsætninger 02 i dansk og 02 i matematik.

 

UU Århus  Ungdommens Uddannelsesvejledning for Samsø og Århus kommuner

UU Århus har til opgave at vejlede alle unge mellem 12 og 25 år (indtil man fylder  25 år), som bor i Samsø eller Århus kommune

UU Århus vejleder om uddannelse og job til:

  • Elever i grundskolens 6.-10. klasse

  • Unge under 19 år, som ikke er i gang med en uddannelse

  • Unge mellem 19 og 25 år, som selv henvender sig

Lykkeskolen har et samarbejde med UU Århus.

Læs mere om UU Århus her