Skiftende billeder

Lykkeskolen er lukket.

Lykkeskolen blev den 9. august erklæret konkurs, og åbner derfor ikke efter ferien.

Henvendelser vedr. økonomi o. lign. skal derfor rettes til konkursboets kurator, som er advokat Flemming Voldby fra advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, tlf. 89 31 90 00. 

Man kan skrive til Flemming Voldby på [email protected].

 

 

Ansatte og lærere på Lykkeskolen:

Vi kan ikke genkende mediebilledet – og dele af UVMs rapport

Lærere og ansatte har været ret chokerede over i dag at høre at Undervisningsministeriet (UVM) påtænker at tage tilskuddet fra skolen. Og i særlig grad har det været chokerende at se den efterfølgende mediedækning, som vi ikke kan genkende overhovedet.

  • Lykkeskolen er en god skole med fine resultater, som er bredt anerkendt. Fx har vi kun positive udtalelser fra skolens tidligere tilsynsførende, som var udpeget af Århus Kommune. Talrige censorer – herunder beskikkede fra UVM – vil også kunne bekræfte dette.

  • I hovedankepunkterne indgår der primært ting, som UVM selv har godkendt for få år siden. Der kan være detaljer, vi ikke lever op til – men det er i samme grad, som andre friskoler. Konkret nævnes en arabisk lærer, som taler arabisk. Men det har skolen fået en direkte skriftlig ministeriel tilladelse til.

  • Punktet om ”islamisk indflydelse” er helt hen i vejret. Som danske ikke-muslimske lærere, hvor flere har været ansat i over 20 år, kan vi garantere, at der aldrig nogen sinde på skolen har være en pædagogisk debat, hvor bare noget der ligner religiøse argumenter har spillet ind.

  • For en ordens skyld skal det er præciseres, at dette kommer fra et overvejende etnisk dansk lærerkollegie – som over tid har været 90 % dansk i danske fag.

  • Og i det omfang, hvor konservatisme i forældrekredsen har hæmmet lejr-skole-deltagelse har det altid været en fælles holdning fra skolen at bakke op: Fra lærere, ledelse og bestyrelse. Antydninger af noget andet i UVM-rapporten må kaldes fri fantasi.

  • I skolens mange år, har vi ej heller oplevet nogle ”skandaler” som fx BT nævner. Alle samarbejdspartnere i lokalområdet vil kunne afkræfte det – inkl. PPR og politi.

Det helt store problem med UVMs rapport er, at det ingen steder fremgår, hvad skolen konkret skal kunne gøre for at leve op til konkrete krav. Retspolitisk bevæger den sig ud på yderst farlig glidebane, hvor princippet synes af at ”al tvivl skal komme den anklagede til skade” – hvilket også betyder omvendt bevisbyrde.

Vi har gennem årene være yderst samarbejdsvillige ift. råd, vejledning og krav fra UVM. Og det vil vi fortsat være, hvis de er konkrete. Men hvis det underliggende krav reelt er, at man ikke accepterer at skolens forældre og elever er muslimer, så vil vi melde hus forbi: Den type krav vil vi på ingen måde leve op til.

Lærere og ansatte forsamlet på personalemøde torsdag den 7. juni 2018.

 

 

 

Lykkeskolens værdigrundlag

Uddannelse:

For at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse lægger vi på Lykkeskolen vægt på trygge forhold, hvilket giver mulighed for en god sproglig udvikling, og at de faglige kompetencer sikres.

Lykkeskolens fag har til formål at give eleverne en helhedsopfattelse af sammenhængen imellem krop, sind og intellekt. Her spiller samarbejde, selvstændighed, tolerance, ansvarlighed og medbestemmelse i undervisningen en væsentlig rolle.

Vi arbejder for et direkte og tillidsfuldt samarbejde imellem skole og hjem, da alle arbejder frem mod, at en videre uddannelse bliver en naturlig forlængelse af grundskoleforløbet. 

Dannelse og integration:

På Lykkeskolen er målet at integrere eleverne i det demokratiske danske samfund. Eleverne dannes til at indgå som aktive medspillere og dermed bidrage positivt til samfundets udvikling.

Den etniske og sproglige mangfoldighed kræver at vi sammen undres, reflekterer og respekterer. Dette giver interkulturelle kompetente mennesker, der formår at deltage i fællesskabet - både i og uden for Lykkeskolen.

Religion, kultur og tradition:

Religionen Islam ses som et positivt element i elevernes dagligdag og fremtid. Fagene arabisk, koran, religion og orientering har fokus på elevernes rødder, traditioner, tro og kultur.

 

Kan ikke hente data.

Uddannelse og parathedsvurdering

Kan ikke hente data.