Skiftende billeder

Billeder fra aktivitetsdagen

Emne Uge

Næste uge er et emneuge her på LYKKESKOLEN.

Valget til Ungebyrådet

 

Onsdag d.04.10.17 afholdte Lykkeskolen valg til børn og unge- byråd i Aarhus kommune. Selvom vi ikke havde nogle kandidater fra Lykkeskolen i år, var der stadig stor valgdeltagelse. Det var alle elever fra 7.kl, 8.kl og 9.klasse der kunne stemme på de tre kandidater, der var opstillet i Gellerup.

 

Forældremøde

 

Onsdag d.04.10.17 var der forældre /bestyrelsesmøde på Lykkeskolen. Her blev der bl.a. afholdt valg til bestyrelse. Et andet emne på dagsorden var tilsyn, hvor skolens tilsynsførende, Kurt Ernst, holdte et oplæg omkring, hvad tilsyn på Lykkeskolen er og hvad han skal føre tilsyn med, samt hvorfor der skal være tilsyn

 

Forsøg i 0.klasse

 

På baggrund af flere samtaler med børnene i 0.klasse, har jeg i samtale med Børne-ungelæge og Lykkeskolens Sundhedsplejeske, samt i samarbejde med ledelsen indgået en aftale om at lave et morgenmads forsøg fra start marts måned og frem til sommerferien.

Dette fordi jeg oplever hver morgen flere elever der efter kort tids undervisning klager over hovedpine, mavepine og over at de er sultne. Jeg vil gerne undersøge om det vil gavne eleverne, at de kontinuerligt får morgenmad, om det gavner deres indlæring, og deres ydeevne, og deres aktivitetsniveau.

Jeg møder tidligere ind hver morgen for egen regning klokken 8.05 hvor vi spiser morgenmad sammen til ca klokken 8.30.

 

Vh/ Christina

 

Tilmelding til næste skoleår 2017/2018

Lykkeskolen går i gang med optagelse af nye elever til børnehave-klassen (født i 2011) og andre klasser til det kommende skoleår 17/18.  Ansøgningen (indmeldelsesblanketten) kan hentes på skolens kontor, sendes på opfordring eller hentes på skolens hjemmeside : www.lykkeskolen.dk

 

 

Lykkeskolens værdigrundlag

Uddannelse:

For at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse lægger vi på Lykkeskolen vægt på trygge forhold, hvilket giver mulighed for en god sproglig udvikling, og at de faglige kompetencer sikres.

Lykkeskolens fag har til formål at give eleverne en helhedsopfattelse af sammenhængen imellem krop, sind og intellekt. Her spiller samarbejde, selvstændighed, tolerance, ansvarlighed og medbestemmelse i undervisningen en væsentlig rolle.

Vi arbejder for et direkte og tillidsfuldt samarbejde imellem skole og hjem, da alle arbejder frem mod, at en videre uddannelse bliver en naturlig forlængelse af grundskoleforløbet. 

Dannelse og integration:

På Lykkeskolen er målet at integrere eleverne i det demokratiske danske samfund. Eleverne dannes til at indgå som aktive medspillere og dermed bidrage positivt til samfundets udvikling.

Den etniske og sproglige mangfoldighed kræver at vi sammen undres, reflekterer og respekterer. Dette giver interkulturelle kompetente mennesker, der formår at deltage i fællesskabet - både i og uden for Lykkeskolen.

Religion, kultur og tradition:

Religionen Islam ses som et positivt element i elevernes dagligdag og fremtid. Fagene arabisk, koran, religion og orientering har fokus på elevernes rødder, traditioner, tro og kultur.

 

Ingen aktuelle opslag

Uddannelse og parathedsvurdering

FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION- og samarbejdspræmien

Et hold på 3 piger og 3 drenge, et lille hold men med en stor indsats og entusiasme og ihærdig arbejde gennem to måneder. Det har været lykkeskolens hold til First Lego League FLL, som har gjort det igen i dette års konkurrence ved at vende den første og samarbejdspræmie. Næste skridt bliver rejsen til Norge til at deltage i FLL Champion for hele Skandinavien, som finder sted den 30.11. Mon det ikke lykkes også denne gang. Kryds fingrene!!! Tryk på billedet for at læse hele nyheden

Pokal, glæde og begejstring- Stort Tillykke Pokal, glæde og begejstring- Stort Tillykke
Skrevet af: Sumaya Osman
FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION præmien og samarbejdspræmie
Årets emne var om naturen, og vores under emne var ”Skybrud” vi arbejdede med et program for gymnasier, og lavede vores løsning på den. Løsningen var at vi bygger bassiner under jorden. Digte, plancher var også med i vores projekt.

Vi startede med de 3 indledende runder for robotten, efter det fremlag vi om vores projekt med masser af ros, efter en god nyhed om at vi kom videre til kvartfinalerne. Alle var spændte og glade. En time efter en fremlæggelse om vores tekniske programmering og om robotten. 2 runder med robot kørsel også videre til semifinalerne. Vi kom desværre ikke med til finalen, vi var lidt skuffet men stadig en oplevelse var det for os alle sammen.

Videre til præmierne, vi var alle spændte og bange. Vores hjerter bankede af spænding, ingen anelse, om hvad der skulle ske. Et hold, som har samarbejdet mest og været bedst til at samarbejde både som hold og som en klasse ” må jeg bede lykketeknologi at komme op på scenen” vi løb og skreg jublede af glæde en sejr for os alle sammen, det var stadig lidt skuffende, da vi forventede noget større. 5 min efter skulle det råbes op til FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION præmien.
”vi har gjort lidt om på præmien i år, holdet der i år for præmien er holdet, der har været bedst All Around tuneringen, holdet som kom på 2-3. plads i alle opgaver: ” kan jeg få lykketeknologi op på scenen igen. Drengene løb, var op på scenen efter et sekund pigerne græd af glæde, og hele klassen var oppe på scenen, en sejr og en pris, som vi alle fortjener hele holdet var glad både drenge og piger alle klappede det hele var fantastik.
Holdet rejser til Norge for at deltage i FLL Champion for hele Skandinavien, som finder sted den 30.11. Mon det ikke lykkes også denne gang!

Fakta:
Årets hold leder: Chawke Zeid
Fotograf og medhjælper: Imad Hawa
Årets hold: Ali Kais, Mohammed Osman, Said Mansour, Sumaya Osman, Toqa Zeid, Someya Zeen, Tuka Halima, og Israa Mansour

Årets emne var om naturen, og vores under emne var ”Skybrud” vi arbejdede med et program for gymnasier, og lavede vores løsning på den. Løsningen var at vi bygger bassiner under jorden. Digte, plancher var også med i vores projekt.

Formål
Forløbet har til formål at give børnene gode oplevelser med teknologi og naturvidenskab.

Beskrivelse
I FIRST LEGO League (FLL) skal eleverne løse forskellige opgaver med LEGO-robotter, programmeret af eleverne selv. Dertil kommer de tekniske og teoretiske opgaver, der også er en del af forberedelsen i de 8 uger, projektet kører. Børn og Unge samarbejder med Aarhus Universitet i projektperioden. Som lærer har man rollen som vejleder. Børn og Unge er vært for den lokale turnering og tilbyder også lærerkurser og informationsmøder forud for turneringen. Der er udarbejdet et skriftligt materiale - FLL i skolen, der viser hvordan projektet kan inddrages i undervisningen i skolen og leve op til Fælles Mål for flere af fagene.
At deltage i FIRST LEGO League giver mulighed for, at eleverne kan arbejde projektorienteret. FLL indeholder tekniske og teoretiske opgaver, ligesom arbejdet kan foregå gruppevis eller indiv
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen