Velkommen til Skolekredsen

Skolekreds er dannet med det formål at skabe og støtte engagementet i og omkring Lykkeskolen.  Det er den kreds af mennesker, der er enige i skolens idegrundlag og som har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ambassadører for skolen.

Skolekredsen er til et enhver som har hjerte og syn for at Lykkeskolen skal vokse og udvikle sig. Skolekredsen består af forældre samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

 

Medlemmernes muligheder

Alle, som har interesse i at bevare og videreudvikle skolen, kan være medlem af skolekredsen, dog ikke nuværende elever og ansatte. Lykkeskolens elever kan først melde sig ind, når de har afsluttet skolen. Skolekredsen er i dag bindeled til Lykkeskolen, både for mennesker der ønsker at støtte op om skolens arbejde og for tidligere medarbejdere og elever. Som medlem af skolekredsen har du en række muligheder, som både er formelle og “uformelle”.

De formelle muligheder …  Består grundlæggende i, at du som medlem af skolekredsen også kan blive medlem af skolens bestyrelse, der står for at sætte strategisk retning for Lykkeskolen i samarbejde med skolens ledelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af – og blandt – skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling.

De “uformelle” muligheder … Stemmeret alene gør det ikke. Lykkeskolen skal have en skolekreds, der er attraktiv og inspirerende at være medlem af. Derfor inkluderer et medlemskab en række tilbud og muligheder:

 • Du vil modtage halvårlige nyhedsbreve fra skolen, der fortæller om nye tiltag på skolen.

 • Du kan deltage med skolens generalforsamling.

 • Du bliver inviteret til at deltage i aktiviteter på skolen – evt. med spisning m.m.

   

  Kontingent

  Et medlemskab koster 100 kr./år. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for medlemskab og godkendes på årsmødet.

  Kontingentet opkræves årligt i januar. For at være stemmeberettiget kræves der gyldigt medlemskab, dvs. at kontingent skal være betalt senest fire uger før generalforsamlingen. Som medlem deltager du gratis i årsmødet.

   

  Opgaver:

  Det er bestyrelsens opgave at tilføre skolen et sæt værdier og holde øje med, at de værdier bliver praktiseret. Det er også bestyrelsens opgave at sikre en sund økonomisk tankegang i skolens drift.

  På årets generalforsamling i september/oktober vælges to skolekredsens medlemmer til bestyrelsen.

   

  Årsmøde og generalforsamling
  Hvert år inviteres der til årsmøde og generalforsamling på skolen. ALLE er velkomne og kan deltage i både årsmøde og generalforsamling.

  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, og kan sendes til [email protected]

  Den endelige dagsorden sendes senest 14 dage før generalforsamlingen direkte til skolekredsens medlemmer.

  På generalforsamlingen fremlægges årsberetning og regnskab, og der er valg til bestyrelsen.