Skiftende billeder

Lykkeskolen i Brabrand søger en fast lærer til udskolingen, der har linjefag i dansk og samfundsfag

Lykkeskolen i Brabrand søger en fast lærer til udskolingen, der har linjefag i dansk og samfundsfag. Vi ser gerne, at du har linjefag i dansk som andetsprog og har erfaring med at undervise tosprogede børn. Har du erfaring fra det specialpædagogiske område, vil det også være en fordel.

Lykkeskolen er en muslimsk privatskole, der har ca. 162 elever fordelt fra børnehaveklasse til 9. klasse. Vi følger Fælles Mål samt tilbyder undervisning i fagene religion, koran, arabisk og orientering.

Vi lægger vægt på elevernes kulturelle og religiøse baggrund samt deres tosprogede udvikling. Eleverne er af arabisk, somalisk, kurdisk herkomst, hvor fra skolen er præget af stor sproglig mangfoldighed.

Vi søger en lærer der behersker en tydelige klasseledelse, er anerkendende, pædagogisk og professionel i sin tilgang til eleverne. Du skal være dansk- og klasselærer i vores 5. kl., samt undervise i samfundsfag i udskolingsklasserne. Du skal desuden varetage sprogstøtte undervisning og special- undervisning.

Vi ser gerne, at du har erfaring med at arbejde i udskolingen. Du er positiv, ambitiøs, og konstruktiv i din tilgang til elever, forældre, kollegaer og ledelse.

Der er tale om en fast ansættelse som udgør en beskæftigelsesgrad på ca. 80 % med tiltrædelse 01. marts.

Ansøgningen skal sendes, så den er i hænde senest fredag den 02.02.2018.

Der vil blive indkaldt til job samtaler i starten af februar 2018.

Har du spørgsmål eller lyst til at besøge skolen kan du kontakte skoleleder Ahmad Moussa, tlf.nr. 86755175 eller e-mail: [email protected].

 Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

Invitation til ekstraordinær generalforsamling på Lykkeskolen

Medlemmerne af Forældrekreds og Skolekreds har stemmeret

Dato: Torsdag den 25. januar 2018 

Tid:  kl. 18.00- 20.30

Sted: Lykkeskolen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetæller

  3. Bestyrelsen aflægger beretning: 
  •   Orientering omkring mødet med STUK
  •    Skoleambassadør
  •    Bygning

      4. Vedtægtsændring (Gennemgang af ændringerne)

       5. Valg

       Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være

       forældre til børn på skolen

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

  • Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds                               

       6. Eventuelt

.

 

  Tilmelding til næste skoleår 2018/2019

Lykkeskolen går i gang med optagelse af nye elever til børnehave-klassen (født i 2012) og andre klasser til det kommende skoleår 18/19.  Ansøgningen (indmeldelsesblanketten) kan hentes på skolens kontor, sendes på opfordring eller hentes på skolens hjemmeside : www.lykkeskolen.dk

 

 

Lykkeskolens værdigrundlag

Uddannelse:

For at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse lægger vi på Lykkeskolen vægt på trygge forhold, hvilket giver mulighed for en god sproglig udvikling, og at de faglige kompetencer sikres.

Lykkeskolens fag har til formål at give eleverne en helhedsopfattelse af sammenhængen imellem krop, sind og intellekt. Her spiller samarbejde, selvstændighed, tolerance, ansvarlighed og medbestemmelse i undervisningen en væsentlig rolle.

Vi arbejder for et direkte og tillidsfuldt samarbejde imellem skole og hjem, da alle arbejder frem mod, at en videre uddannelse bliver en naturlig forlængelse af grundskoleforløbet. 

Dannelse og integration:

På Lykkeskolen er målet at integrere eleverne i det demokratiske danske samfund. Eleverne dannes til at indgå som aktive medspillere og dermed bidrage positivt til samfundets udvikling.

Den etniske og sproglige mangfoldighed kræver at vi sammen undres, reflekterer og respekterer. Dette giver interkulturelle kompetente mennesker, der formår at deltage i fællesskabet - både i og uden for Lykkeskolen.

Religion, kultur og tradition:

Religionen Islam ses som et positivt element i elevernes dagligdag og fremtid. Fagene arabisk, koran, religion og orientering har fokus på elevernes rødder, traditioner, tro og kultur.

 

Ingen aktuelle opslag

Uddannelse og parathedsvurdering

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen