Skiftende billeder

Ramadan Mubarak

Invitation

      Der indkaldes hermed til fællesmøde med fællesspisning (Iftar)  for Lykkeskolens forældre og tidligere elever. Formålet er at holde kontakten med forældrene og de tidligere elever, der har gået på Lykkeskolen.  Dagsorden:

  • 21:00-21:15 Velkomst Bestyrelsesformand og skolelederen

  • 21:15 -21:30 Status på skærpet tilsyn.

  • 21:30 -21:50 Skolekampagne.

  • 21:50- 22:15 Fællesspisning -IFTAR.

    Mødet afholdes på Lykkeskolen Tirsdag den 29/05/2018 kl. 21.00-22.15

Tilmelding til næste skoleår 2018/2019

Lykkeskolen går i gang med optagelse af nye elever til børnehave-klassen (født i 2012) og andre klasser til det kommende skoleår 18/19.  Ansøgningen (indmeldelsesblanketten) kan hentes på skolens kontor, sendes på opfordring eller hentes på skolens hjemmeside : www.lykkeskolen.dk

 

 

Lykkeskolens værdigrundlag

Uddannelse:

For at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse lægger vi på Lykkeskolen vægt på trygge forhold, hvilket giver mulighed for en god sproglig udvikling, og at de faglige kompetencer sikres.

Lykkeskolens fag har til formål at give eleverne en helhedsopfattelse af sammenhængen imellem krop, sind og intellekt. Her spiller samarbejde, selvstændighed, tolerance, ansvarlighed og medbestemmelse i undervisningen en væsentlig rolle.

Vi arbejder for et direkte og tillidsfuldt samarbejde imellem skole og hjem, da alle arbejder frem mod, at en videre uddannelse bliver en naturlig forlængelse af grundskoleforløbet. 

Dannelse og integration:

På Lykkeskolen er målet at integrere eleverne i det demokratiske danske samfund. Eleverne dannes til at indgå som aktive medspillere og dermed bidrage positivt til samfundets udvikling.

Den etniske og sproglige mangfoldighed kræver at vi sammen undres, reflekterer og respekterer. Dette giver interkulturelle kompetente mennesker, der formår at deltage i fællesskabet - både i og uden for Lykkeskolen.

Religion, kultur og tradition:

Religionen Islam ses som et positivt element i elevernes dagligdag og fremtid. Fagene arabisk, koran, religion og orientering har fokus på elevernes rødder, traditioner, tro og kultur.

 

Ingen aktuelle opslag

Uddannelse og parathedsvurdering

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen