Skiftende billeder

Lykkeskolen søger en strategiske og visionær skoleleder pr. 01.05.2018 eller snarest muligt

Du formår at pleje og løbende udvikle en sammenhængende skolekultur præget af involverede og engagerede forældre og medarbejdere, og hvor elevens trivsel, personlige udvikling og faglige læring er i fokus. Vi søger en skoleleder, der

 • er strategisk, visionær, samlende og rammesættende og vil arbejde for en god skolehverdag for elever, medarbejdere og forældre. 
 • er synlig og tydelig samtidig med, at det er naturligt for dig at træde et skridt tilbage og give medarbejdere mulighed for at få succes med opgaverne. 
 • er tydelig og forstår at skabe tillidsbaserede relationer – både internt og eksternt.
 • er en samarbejdende, empatisk og motiverende leder, der har stærke kommunikative kompetencer baseret på dialog og medinddragelse
 • er handlekraft, har indsigt og mod til at omsætte visioner til handlinger og resultater.

En skoleleder, der

 • har relevant uddannelsesmæssig baggrund suppleret med en lederuddannelse.
 • har dokumenteret erfaring med ledelse.
 • har ansvar for skolens samlede drift, økonomi, og ressourceanvendelse.
 • har stærk lokalkendskab, der kan danne overblik og retning
 • kan gå foran i den udvikling og udfordringer skolen står over for sammen med skolens bestyrelse, forældre viceskoleleder og medarbejdere.
 • kan nå ud til skolens mange interessenter på en inspirerende og tillidsvækkende måde. 
 • har kendskab til lokalsamfundsmiljø
 • kan kommunikere på arabisk både i skrift og tale er en fordel.Skolen Lykkeskolen er en privat, forældrebetalt friskole, som er medlem af Dansk Friskoleforening. Skolen er en aktiv medspiller i lokalområdet. Lærerkollegiet er en blandet skare. Her er både etniske danske lærere og lærere fra forskellige kulturelle baggrund. Alle elever kan optages på skolen.Der er tale om fuldtidsstilling.
 • Er du interesseret i stillingen, kan du få flere oplysninger ved henvendelse til skolens kontor på tlf. 86755175 eller 31667031, og evt. aftale et besøg på skolen.
 • Ansøgningsfrist mandag den 02 marts 2018 kl. 12:00Ansættelsessamtaler afholdes  løbende 
 • Kørekort: B Villig til at bruge egen bil i jobbet

  Tilmelding til næste skoleår 2018/2019

Lykkeskolen går i gang med optagelse af nye elever til børnehave-klassen (født i 2012) og andre klasser til det kommende skoleår 18/19.  Ansøgningen (indmeldelsesblanketten) kan hentes på skolens kontor, sendes på opfordring eller hentes på skolens hjemmeside : www.lykkeskolen.dk

 

 

Lykkeskolens værdigrundlag

Uddannelse:

For at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse lægger vi på Lykkeskolen vægt på trygge forhold, hvilket giver mulighed for en god sproglig udvikling, og at de faglige kompetencer sikres.

Lykkeskolens fag har til formål at give eleverne en helhedsopfattelse af sammenhængen imellem krop, sind og intellekt. Her spiller samarbejde, selvstændighed, tolerance, ansvarlighed og medbestemmelse i undervisningen en væsentlig rolle.

Vi arbejder for et direkte og tillidsfuldt samarbejde imellem skole og hjem, da alle arbejder frem mod, at en videre uddannelse bliver en naturlig forlængelse af grundskoleforløbet. 

Dannelse og integration:

På Lykkeskolen er målet at integrere eleverne i det demokratiske danske samfund. Eleverne dannes til at indgå som aktive medspillere og dermed bidrage positivt til samfundets udvikling.

Den etniske og sproglige mangfoldighed kræver at vi sammen undres, reflekterer og respekterer. Dette giver interkulturelle kompetente mennesker, der formår at deltage i fællesskabet - både i og uden for Lykkeskolen.

Religion, kultur og tradition:

Religionen Islam ses som et positivt element i elevernes dagligdag og fremtid. Fagene arabisk, koran, religion og orientering har fokus på elevernes rødder, traditioner, tro og kultur.

 

Ingen aktuelle opslag

Uddannelse og parathedsvurdering

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen