Velkommen til Lykkeskolen

 

Forældrespot - optagelse.dk og ansøgningsproces

Kære forældre til elever i 9. klasse.

15. januar 2017 vil dit barns endelige uddannelsesparathedsvurdering fremgå i optagelse.dk. Du vil modtage et brev i e-boks med uddannelsesparathedsvurderingen. Vurderingen af uddannelsesparathed er foretaget i forhold til skolens oplysninger om, hvorvidt dit barn ønsker at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse.

I starten af det nye år vil UU i klassen introducere ansøgningsprocessen i optagelse.dk.

Hvis din søn/datter er vurderet uddannelsesparat, skal du som forælder sikre, at ansøgningen er udfyldt på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Hvis dit barn har støttebehov – f.eks. er ordblind og skal bruge IT-rygsæk, anbefaler ungdomsuddannelserne, at du giver denne oplysning i støttefeltet i optagelse.dk. Du sikrer dermed, at ungdomsuddannelsen har de fornødne hjælpemidler klar ved studiestart.

Når dit barn er fyldt 15 år, skal han/hun have et NemID samt en digital postkasse.

Alle beskeder vedrørende optagelse/optagelsesprøve, lønsedler fra arbejdsgiver eller meddelelser om SU sendes til den digitale postkasse. Klik her hvis du ønsker at læse mere om, hvordan dit barn bestiller et NemID.

Aarhus Ung-app

UU Aarhus-Samsø har udviklet en app til unge og deres forældre, der giver et overblik over, hvor du lokalt kan søge svar og hjælp. Få svar på spørgsmål som: Hvor kan jeg søge efter et fritidsjob? Hvilke uddannelsesmuligheder er der i Aarhus? Hvordan får jeg styr på alt det praktiske i forhold til løn, skat, SU og hjælp til at flytte hjemmefra? Hvor kan jeg søge hjælp, hvis jeg har det svært?

Vigtige oplysninger

15. januar 2017 – Endelig uddannelsesparathedsvurdering i optagelse.dk

1. marts 2017 – Ansøgning skal være underskrevet og afsendt i optagelse.dk

Se den samlede oversigt over åbent husarrangementer og orienteringsmøder på ungdomsuddannelserne og 10. klasse 2016/2017 – klik her

Venlig hilsen

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Aarhus og Samsø

 

Lykkeskolens værdigrundlag

Uddannelse:

For at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse lægger vi på Lykkeskolen vægt på trygge forhold, hvilket giver mulighed for en god sproglig udvikling, og at de faglige kompetencer sikres.

Lykkeskolens fag har til formål at give eleverne en helhedsopfattelse af sammenhængen imellem krop, sind og intellekt. Her spiller samarbejde, selvstændighed, tolerance, ansvarlighed og medbestemmelse i undervisningen en væsentlig rolle.

Vi arbejder for et direkte og tillidsfuldt samarbejde imellem skole og hjem, da alle arbejder frem mod, at en videre uddannelse bliver en naturlig forlængelse af grundskoleforløbet. 

Dannelse og integration:

På Lykkeskolen er målet at integrere eleverne i det demokratiske danske samfund. Eleverne dannes til at indgå som aktive medspillere og dermed bidrage positivt til samfundets udvikling.

Den etniske og sproglige mangfoldighed kræver at vi sammen undres, reflekterer og respekterer. Dette giver interkulturelle kompetente mennesker, der formår at deltage i fællesskabet - både i og uden for Lykkeskolen.

Religion, kultur og tradition:

Religionen Islam ses som et positivt element i elevernes dagligdag og fremtid. Fagene arabisk, koran, religion og orientering har fokus på elevernes rødder, traditioner, tro og kultur.

 

Ikke to skoler er ens

Uddannelse og parathedsvurdering

FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION- og samarbejdspræmien

Et hold på 3 piger og 3 drenge, et lille hold men med en stor indsats og entusiasme og ihærdig arbejde gennem to måneder. Det har været lykkeskolens hold til First Lego League FLL, som har gjort det igen i dette års konkurrence ved at vende den første og samarbejdspræmie. Næste skridt bliver rejsen til Norge til at deltage i FLL Champion for hele Skandinavien, som finder sted den 30.11. Mon det ikke lykkes også denne gang. Kryds fingrene!!! Tryk på billedet for at læse hele nyheden

Pokal, glæde og begejstring- Stort Tillykke Pokal, glæde og begejstring- Stort Tillykke
Skrevet af: Sumaya Osman
FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION præmien og samarbejdspræmie
Årets emne var om naturen, og vores under emne var ”Skybrud” vi arbejdede med et program for gymnasier, og lavede vores løsning på den. Løsningen var at vi bygger bassiner under jorden. Digte, plancher var også med i vores projekt.

Vi startede med de 3 indledende runder for robotten, efter det fremlag vi om vores projekt med masser af ros, efter en god nyhed om at vi kom videre til kvartfinalerne. Alle var spændte og glade. En time efter en fremlæggelse om vores tekniske programmering og om robotten. 2 runder med robot kørsel også videre til semifinalerne. Vi kom desværre ikke med til finalen, vi var lidt skuffet men stadig en oplevelse var det for os alle sammen.

Videre til præmierne, vi var alle spændte og bange. Vores hjerter bankede af spænding, ingen anelse, om hvad der skulle ske. Et hold, som har samarbejdet mest og været bedst til at samarbejde både som hold og som en klasse ” må jeg bede lykketeknologi at komme op på scenen” vi løb og skreg jublede af glæde en sejr for os alle sammen, det var stadig lidt skuffende, da vi forventede noget større. 5 min efter skulle det råbes op til FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION præmien.
”vi har gjort lidt om på præmien i år, holdet der i år for præmien er holdet, der har været bedst All Around tuneringen, holdet som kom på 2-3. plads i alle opgaver: ” kan jeg få lykketeknologi op på scenen igen. Drengene løb, var op på scenen efter et sekund pigerne græd af glæde, og hele klassen var oppe på scenen, en sejr og en pris, som vi alle fortjener hele holdet var glad både drenge og piger alle klappede det hele var fantastik.
Holdet rejser til Norge for at deltage i FLL Champion for hele Skandinavien, som finder sted den 30.11. Mon det ikke lykkes også denne gang!

Fakta:
Årets hold leder: Chawke Zeid
Fotograf og medhjælper: Imad Hawa
Årets hold: Ali Kais, Mohammed Osman, Said Mansour, Sumaya Osman, Toqa Zeid, Someya Zeen, Tuka Halima, og Israa Mansour

Årets emne var om naturen, og vores under emne var ”Skybrud” vi arbejdede med et program for gymnasier, og lavede vores løsning på den. Løsningen var at vi bygger bassiner under jorden. Digte, plancher var også med i vores projekt.

Formål
Forløbet har til formål at give børnene gode oplevelser med teknologi og naturvidenskab.

Beskrivelse
I FIRST LEGO League (FLL) skal eleverne løse forskellige opgaver med LEGO-robotter, programmeret af eleverne selv. Dertil kommer de tekniske og teoretiske opgaver, der også er en del af forberedelsen i de 8 uger, projektet kører. Børn og Unge samarbejder med Aarhus Universitet i projektperioden. Som lærer har man rollen som vejleder. Børn og Unge er vært for den lokale turnering og tilbyder også lærerkurser og informationsmøder forud for turneringen. Der er udarbejdet et skriftligt materiale - FLL i skolen, der viser hvordan projektet kan inddrages i undervisningen i skolen og leve op til Fælles Mål for flere af fagene.
At deltage i FIRST LEGO League giver mulighed for, at eleverne kan arbejde projektorienteret. FLL indeholder tekniske og teoretiske opgaver, ligesom arbejdet kan foregå gruppevis eller indiv
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen