Velkommen til Lykkeskolen

Emneuge og motionsdag på Lykkeskolen

Glæd jer til fredag den 14. oktober 2016, hvor Lykkeskolen sammen med alle landets skoler kan sætte motion i fokus!

En anderledes skoledag - glæde, bevægelse og fællesskab!

Skolernes Motionsdag er en fælles tradition - ikke kun for den enkelte klasse eller skole, men for stort set alle skoler i Danmark. Dagen er en oplagt mulighed for at sætte fokus på, at de positive fælles idrætsoplevelser er vigtige for både elevernes sundhed og trivsel - og at det er oplevelser, der trækker renter langt ind i voksenlivet.

Efterårets emneuger på Lykkeskolen er forskellig imellem de forskellige klasser(Eventyr, Kulturby, uddannelse og job, miljø og genbrug osv.).

Hele skolen vil fra mandag den 10.10 til torsdag den 13.10 omdannes til en lille workshop af forskellige opgaver.

Som en del af emneugen åbner vi skolen op for forældre. Kom og besøg skolen, her kan I se hvad jeres børn arbejder med.

Fredag den 14.10 er der motionsdag på Lykkeskolen.

Eleverne vil i år løbe op til 10 km. Der uddeles Vinder diplomer til alle klasser.

 

Ny tilsynsførende på Lykkeskolen

 

Lykkeskolens forældrekreds og skolebestyrelse har den 16.august 2016 anmodet Aarhus Kommune om at udpege en tilsynsførende for Lykkeskolen fra skoleåret 2016/2017.

 

Børn og Unge har besluttet at udpege Kurt Ernst, som er certificeret tilsynsførende.

Kurt Ernst var frem til 2006 skoleleder på Elise Smiths Skole og frem til 2016 formand for Danmarks Privatskoleforening.

 

 

Lykkeskolen på Christiansborg

Lykkeskolen har sammen med andre muslimske friskoler deltaget i en debat med de skolepolitiske ordførere på Christiansborg. Baggrunden er den nye tilsynslovs skærpede tilsyn, og mødet kom på initiativ af Dansk Friskoleforening.

http://www.friskoler.dk/presse-og-politik/indlaeg-i-medierne/doem-os-paa-handlinger-ikke-holdninger/).

Det var et godt møde, som gav os mulighed for at fremlægge vores billede af skolerne overfor ordførerne. Herunder en udtalelse fra de primært danske lærere på Lykkeskolen, som udtrykker deres holdning til loven. Og helt kan stå inde for skolens demokratiske grundlag.

Mødet gav også mulighed for direkte at spørge, om hvilke konkrete problemer, der var baggrunden for lovstramningen. Og der var ingen, som var i tvivl om friskolernes ansvar med hensyn til at sikre den demokratiske dannelse.

Mødet viste, at det kan være nyttigt med en tæt dialog med de ansvarlige uddannelsespolitikere. Derfor bliver det nok ikke det sidste møde, ligesom Lykkeskolen vil tage initiativ til at invitere politikerne på besøg. Sådan at de med egne øjne kan få et indtryk af skolen.

Fra Lykkeskolen er 8. klasse på et årligt besøg til Christiansborg.

 

Lykkeskolens værdigrundlag

Uddannelse:

For at sikre vores elever den bedst mulige uddannelse lægger vi på Lykkeskolen vægt på trygge forhold, hvilket giver mulighed for en god sproglig udvikling, og at de faglige kompetencer sikres.

Lykkeskolens fag har til formål at give eleverne en helhedsopfattelse af sammenhængen imellem krop, sind og intellekt. Her spiller samarbejde, selvstændighed, tolerance, ansvarlighed og medbestemmelse i undervisningen en væsentlig rolle.

Vi arbejder for et direkte og tillidsfuldt samarbejde imellem skole og hjem, da alle arbejder frem mod, at en videre uddannelse bliver en naturlig forlængelse af grundskoleforløbet. 

Dannelse og integration:

På Lykkeskolen er målet at integrere eleverne i det demokratiske danske samfund. Eleverne dannes til at indgå som aktive medspillere og dermed bidrage positivt til samfundets udvikling.

Den etniske og sproglige mangfoldighed kræver at vi sammen undres, reflekterer og respekterer. Dette giver interkulturelle kompetente mennesker, der formår at deltage i fællesskabet - både i og uden for Lykkeskolen.

Religion, kultur og tradition:

Religionen Islam ses som et positivt element i elevernes dagligdag og fremtid. Fagene arabisk, koran, religion og orientering har fokus på elevernes rødder, traditioner, tro og kultur.

 

Torsdag den 3. nov.

 • Ahmad Moussa den 03-10-2016

  Åbent-hus på Lykkeskolen
  Torsdag den 3. nov.                    
  Kl. 09.00-14.00 

      
  Igen i år er der landsdækkende åbent-hus-dag for alle skoler i Danmark - friskoler som folkeskoler. Det foregår altid den første torsdag i november. I år er der ÅBEN SKOLE den 3. november
   
  Formålet er fortsat at åbne dørene til landets skoler, så alle kan få et indtryk af mangfoldigheden i den danske grundskole. Ikke to skoler er ens. Det vil vi gerne understrege med ÅBEN SKOLE. Se lille video, der forklarer, hvad Åben Skole er!

Uddannelse og parathedsvurdering

FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION- og samarbejdspræmien

Et hold på 3 piger og 3 drenge, et lille hold men med en stor indsats og entusiasme og ihærdig arbejde gennem to måneder. Det har været lykkeskolens hold til First Lego League FLL, som har gjort det igen i dette års konkurrence ved at vende den første og samarbejdspræmie. Næste skridt bliver rejsen til Norge til at deltage i FLL Champion for hele Skandinavien, som finder sted den 30.11. Mon det ikke lykkes også denne gang. Kryds fingrene!!! Tryk på billedet for at læse hele nyheden

Pokal, glæde og begejstring- Stort Tillykke Pokal, glæde og begejstring- Stort Tillykke
Skrevet af: Sumaya Osman
FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION præmien og samarbejdspræmie
Årets emne var om naturen, og vores under emne var ”Skybrud” vi arbejdede med et program for gymnasier, og lavede vores løsning på den. Løsningen var at vi bygger bassiner under jorden. Digte, plancher var også med i vores projekt.

Vi startede med de 3 indledende runder for robotten, efter det fremlag vi om vores projekt med masser af ros, efter en god nyhed om at vi kom videre til kvartfinalerne. Alle var spændte og glade. En time efter en fremlæggelse om vores tekniske programmering og om robotten. 2 runder med robot kørsel også videre til semifinalerne. Vi kom desværre ikke med til finalen, vi var lidt skuffet men stadig en oplevelse var det for os alle sammen.

Videre til præmierne, vi var alle spændte og bange. Vores hjerter bankede af spænding, ingen anelse, om hvad der skulle ske. Et hold, som har samarbejdet mest og været bedst til at samarbejde både som hold og som en klasse ” må jeg bede lykketeknologi at komme op på scenen” vi løb og skreg jublede af glæde en sejr for os alle sammen, det var stadig lidt skuffende, da vi forventede noget større. 5 min efter skulle det råbes op til FIRST LEGO LEAGUE CHAMPION præmien.
”vi har gjort lidt om på præmien i år, holdet der i år for præmien er holdet, der har været bedst All Around tuneringen, holdet som kom på 2-3. plads i alle opgaver: ” kan jeg få lykketeknologi op på scenen igen. Drengene løb, var op på scenen efter et sekund pigerne græd af glæde, og hele klassen var oppe på scenen, en sejr og en pris, som vi alle fortjener hele holdet var glad både drenge og piger alle klappede det hele var fantastik.
Holdet rejser til Norge for at deltage i FLL Champion for hele Skandinavien, som finder sted den 30.11. Mon det ikke lykkes også denne gang!

Fakta:
Årets hold leder: Chawke Zeid
Fotograf og medhjælper: Imad Hawa
Årets hold: Ali Kais, Mohammed Osman, Said Mansour, Sumaya Osman, Toqa Zeid, Someya Zeen, Tuka Halima, og Israa Mansour

Årets emne var om naturen, og vores under emne var ”Skybrud” vi arbejdede med et program for gymnasier, og lavede vores løsning på den. Løsningen var at vi bygger bassiner under jorden. Digte, plancher var også med i vores projekt.

Formål
Forløbet har til formål at give børnene gode oplevelser med teknologi og naturvidenskab.

Beskrivelse
I FIRST LEGO League (FLL) skal eleverne løse forskellige opgaver med LEGO-robotter, programmeret af eleverne selv. Dertil kommer de tekniske og teoretiske opgaver, der også er en del af forberedelsen i de 8 uger, projektet kører. Børn og Unge samarbejder med Aarhus Universitet i projektperioden. Som lærer har man rollen som vejleder. Børn og Unge er vært for den lokale turnering og tilbyder også lærerkurser og informationsmøder forud for turneringen. Der er udarbejdet et skriftligt materiale - FLL i skolen, der viser hvordan projektet kan inddrages i undervisningen i skolen og leve op til Fælles Mål for flere af fagene.
At deltage i FIRST LEGO League giver mulighed for, at eleverne kan arbejde projektorienteret. FLL indeholder tekniske og teoretiske opgaver, ligesom arbejdet kan foregå gruppevis eller indiv
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen